Styret i Stjørdals-Blink Håndball består av:  • Leder: Anne Merethe Fossum Hernes (mobil 988 48 603)
  • Leder Sportslig utvalg, junior: ...
  • Leder Sportslig utvalg, senior: ...
  • Materialforvalter: ...
  • Dommerkontakt: ...
  • Sekretær: Birgit Brekken
  • Leder Arrangementskomité: ...
  • Leder Sponsor/Økonomiutvalg: ...
  • Kasserer: Heidi Sagen