Referat og sakspapirer fra årsmøtet 2019

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Håndball den 25. Apr 2019

Vedlagt ligger referat fra årsmøtet 2019 som ble avholdt 20.mars 2019. Vedlagt ligger også årsberetning fra styret, regnskap og budsjett, samt revisjon av regnskap.

Referat årsmøte - signert.pdf

Årsberetning for 2018.pdf

Regnskap 2018 og forslag budsjett 2019.pdf

Revisjon regnskap 08 ÅRSMØTE.pdf
Oppdatert info om vakt i Fjellhallen

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Håndball den 2. Aug 2018

Ny vaktlister for sesongen 2018-2019 er publisert på hjemmesidene

Se egen lenke i menyen over eller klikk her.
Fordeling av vakt i Fjellhallen publisert for sesongen 2017-2018

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Håndball den 9. Aug 2017

En oppdatert oversikt over fordelingen av vaktukene i Fjellhallen er nå lagt ut under menyen "Vakt Fjellhallen". Denne oversikten gjelder for sesongen 2017-2018.
Vakt Fjellhallen 2016-2016 oppdatert!

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Håndball den 22. Jan 2017

Vaktlistene i Fjellhallen er oppdatert og inneholder nå fordelingen ut vårsesongen 2017. Se egen lenke i hovedmenyen.
Vakt Fjellhallen 2016-2017 publisert

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Håndball den 10. Aug 2016

I hovedmenyen ligger det informasjon om vaktene i Fjellhallen. Dette er oppdatert for sesongen 2016-2017 nå. Alle lag må sjekke når de har vakt og sette opp vaktlister.